W stronę Spitsbergenu

Pozycję Berga można tradycyjnie obserwować na mapce SPOTa – nie zawsze sygnał dociera.. ale raz od czasu pojawia się nowy punkcik :)

https://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0a858Ko0770U2qfV26atpyJXlKLkpxPT2

Niestety jutro wiatr niekorzystnie się odkręca.. czeka więc załogę mniej komfortowe halsowanie..