1% podatku

Aby przekazać 1% Oli należy wypełnić PIT w odpowiednim miejscu danymi:  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Numer KRS: 0000083356 Z dopiskiem: „PLIR + Olga Bergier”